پيامبر صلى الله عليه و آله: بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

معرفي كتاب

 

کتاب مبارزه خشونت پرهیز توسط مرکز اقدامات و استراتژهای خشونت پرهیز در 95 صفحه تهیه شده است.
کتاب به مبانی ابتدایی شکلهای خشونت پرهیز مبارزه و نحوه بکاربستن آنها در یک کمپین می پردازد، شیوه هایی که در15 بخش آمده بطور موفقیت آمیزی در نقاط مختلف دنیا بکار گرفته شده اند، تاریخدان انگلیسی اریک هوبساوم، قرن گذشته بیستم را قرن افراط نامیده، دلیل او همانا جنگهای خانمان برانداز بوده است در قرن حاضر با اشاعه دمکراسی و شکوفایی اقتصادی دگرگونی های بزرگی را بوجود آورده و خطر بالقوه جنگ را کاهش داده است و این همانا مبارزه خشونت پرهیز می باشد
در این کتاب، درسهای مربوط به مبارزات طولانی و دشوار ولی خشونت پرهیز علیه بسیاری از رژیمهای غیر دموکراتیک برای کسب آزادی و برپایی جامعه ای آزادتر ارائه شده است.
50 نکته اساسی پیرامون مبارزه خشونت پرهیز در سه بخش عرضه می شود بخش اول مبانی مفهومی و تحلیلی را بحث میکند، بخش دوم مهارت اولیه لازم مانند طرح پیام و برنامه ریزی اقدام همگانی را بررسی کرده و بخش سوم اداره کمپین خشونت پرهیز، و مدیریت آن را ارائه میدهددر بخش چهارم فعالیت درشرایط سرکوب، و نحوه ایجاد فضایی امن برای فعالیت را تشریح می کند و آخرین بخش شیوه هایی را برای بالا بردن سطح دانش و کاردانی حرکت بوجود آمده پیشنهاد می کند.
معرفی کتاب نباید به معنی تایید ویا رد کلیه مطالب کتاب تلقی گردد در هر حال خواندن این کتاب بویژه برای افرادی که سودای کسب آزادی و مطالبات و حقوقهای قانونی و دموکراتیک را در سر می پرورانند بسیار مفید خواهد بود.