پيامبر صلى الله عليه و آله: بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

پاسخ شما
۹۵/۰۹/۰۹ ۱۵:۴۸:۴۶

پاسخ شما به سوال رئیس جمهور چه خواهد بود؟

پاسخ را در ادامه مطلب وارد نمایید.

خشونت از کجا نشات گرفته و چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ در برابر خشونت چگونه می توان ایستادگی کرد و چگونه می توانیم جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت نبوی؟ چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

مریم فرهادی  در تاریخ:   ۹۵/۱۰/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۰  نوشته است:  
به نظر من خشونت ابتدا از خانواده نشات گرفته البته در مورد کودکانی که درمحیط ارام رشد یافته اند اجتماع و محیط این اثر گذاری را در فرد میگذارد
مظاهری  در تاریخ:   ۹۴/۱۰/۰۸ ۲۲:۲۶:۰۷  نوشته است:  
به نظر من بيشتر در خانواده