پيامبر صلى الله عليه و آله: بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

خشونت خوشونت مي آورد!
۹۵/۰۹/۲۳ ۰۴:۲۷:۵۶

خشونت ، خشونت مي آورد