پيامبر صلى الله عليه و آله: بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

رسانه و آموزش پیشگیری از خشونت!
۹۵/۰۹/۳۰ ۰۹:۴۴:۵۴

نتیجه تصویری برای خشونت