پيامبر صلى الله عليه و آله: بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

شب يلدا
۹۵/۰۹/۳۰ ۲۲:۲۱:۰۲

نتیجه تصویری برای شب يلدا متحرك