پيامبر صلى الله عليه و آله: بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

كنترل خشم و عصبانیت نوجوان
۹۵/۱۰/۱۴ ۰۹:۰۹:۲۴

وره نوجوانی مصادف با دوره طغیان و سرکشی است. یکی از رفتارهای نوجوان پرخاشگری، مخالفت، ایستادگی و مقاومت در برابر مسائل اطراف می باشد که با توجه به این امر یکی از بارزترین رفتار نوجوان، عصبانیت و خشونت است. علت عصبانیت نوجوان چیست؟ چه راهكارهایی برای كنترل خشم نوجوان وجود دارد؟